Werkwijze bij 2 dagen (zonder begeleiding)

img_39811

Vooraf (in een mentorles)

Met een groepje van zes gaan de leerlingen op allerlei manieren op zoek naar een recept uit een andere eetcultuur dan die van henzelf: in hun directe omgeving (via klasgenoten of buren) in kookboeken, kookprogramma’s of op internet. Ze krijgen een rol als  kok, vormgever of journalist. De koks gaan in de komende 2 dagen het recept maken, de vormgevers gaan het land en de cultuur vormgeven en de journalisten verzamelen informatie en interviewen iemand uit dat land.

Dag 1

Alle leerlingen krijgen klassikaal de les Migratie en Culturen in Nederland. Daarna krijgen de koks, vormgevers en journalisten afzonderlijk verschillende lessen en workshops van docenten of gastdocenten, zoals gezonde voeding, interviewtechnieken, wereldmuziek, garneren en versieren, etiquette, gerecht als kunst, fotograferen etc. Deze lessen en workshops staan in de docentenhandleiding.

Dag 2

Alle leerlingen doen mee aan een eindwedstrijd op school waarbij ze het gerecht , de tafel en zichzelf helemaal in de sfeer van het land presenteren aan een jury. Als er geen kookgelegenheid op school is maken ze een koud gerecht. De leerlingen ontvangen de jury, samengesteld uit leden van het docententeam, alsof zij te gast is in het gekozen land. In een spannende wedstrijd beoordeelt de jury vervolgens de onderdelen koken, vormgeven en informatie en kiest uiteindelijk de  winnaars.