Lesmateriaal en begeleiding

screenshot-multi-culti-dvd

Lesmateriaal Multi Culti Cooking (5 dagen):

- werkboek en een docentenhandleiding met DVD.

Op de DVD staat een promo van 4 minuten om aan de docenten en leerlingen te laten zien als voorbereiding. Tevens staat er een langere film op van 20 minuten waarin het project wordt uitgelegd.
Alle leerlingen hebben een eigen werkboek dat het programma van iedere projectdag bevat inclusief instructies en bijbehorende opdrachten.
De docentenhandleiding bevat alle benodigde informatie voor de docenten: de lesbeschrijvingen, workshops, vragenlijsten voor de leerlingen en juryrapporten.
Behalve het lesmateriaal begeleiden we de scholen bij de voorbereiding en uitvoering van het project op school. Wij kunnen ook in overleg met de school een finale in een restaurant organiseren.

Lesmateriaal Multi Culti Cooking Kort (2 dagen):

- werkboek(PDF) en een docentenhandleiding (PDF).

Scholen die het project zonder begeleiding in twee dagen willen doen werken met een docentenhandleiding waar het hele project in beschreven is en die alle lessen en workshops bevat. Voor de leerlingen is er een werkboek dat het project stapsgewijs doorloopt.

Scholen kunnen indien gewenst begeleiding krijgen of wij kunnen zorgen voor gastdocenten. Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden.